© Copyright reserved 2009 Radio Televisyen Malaysia Sarawak
MENU
Pesonaliti SarwakFM
Carta SarawakFM
Sudut Editor
Objektif Siaran RTM Sarawak
Memberi perkhidmatan penyiaran dan menyebarkan maklumat melalui radio dan televisyen bagi membina sifat,peribadi,pemikiran dan nilai-nilai yang sesuai untuk memaju dan menjayakan pembangunan sosio ekonomi masyarakat setempat selaras dengan cita-cita negara

 

Visi dan Misi RTM Sarawak

Visi

Menjadikan RTM Sarawak stesen yang paling berwibawa dan paling diminati

Misi

Menyebarkan maklumat berkonsepkan infotainment dengan penuh tanggungjawab, berpandukan cita rasa pendengar ke arah membina dan mencapai Wawasan Negara

Objektif SARAWAKfm

Mendukung objektif Jabatan dan menyiarkan siaran radio 24 jam yang mengandungi rancangan yang menitikberatkan unsur-unsur pembinaan sikap,rohani dan minda yang sihat, cergas dan cerdas demi memaju dan menjayakan pembangunan sosio ekonomimasyarakat selaras dengan cita-cita negara.